Czy można otrzymać pożyczkę mimo egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza oznacza, że dana osoba usilnie unikała regulowania należności, efektem czego było skierowanie sprawy do sądu i na drogę egzekucji komorniczej. W praktyce oznacza to, że komornik regularnie pobiera określoną kwotę z rachunku bankowego danej osoby lub dokonuje potrąceń z wynagrodzenia bądź świadczenia emerytalno-rentowego. Wiadomo jednak, że w wielu przypadkach jest to wynik nieprzewidzianej sytuacji, która wraz z biegiem czasu ma prawo ulec zmianie. W praktyce oznacza to, że dana osoba może znów posiadać zdolność kredytową, a tym samym ubiegać się o pożyczkę, którą spłaci bez jakichkolwiek poślizgów.

Właśnie w tym momencie pojawia się pytanie, czy osoba posiadająca egzekucję może ubiegać się o pożyczki z komornikiem? Zasadniczo wniosek kredytowy może złożyć każdy, jednakże to, czy dana osoba otrzyma wnioskowany kredyt zależy od wielu czynników. Pierwszym elementem jest zabezpieczenie finansowe. Oczywisty jest fakt, iż osoba z komornikiem musi wykazać, iż posiada stałe dochody, które – mino egzekucji komorniczej – pozwolą na bezproblemowe regulowanie comiesięcznych rat. Należy także pamiętać, że wnioskowana kwota pożyczki nie powinna być zbyt wysoka, gdyż w tym przypadku instytucja finansowa natychmiast odmówi kredytu. W niektórych przypadkach wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie, najczęściej w postaci nieruchomości lub poręczyciela, ewentualnie kilku poręczycieli.

dziadki

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że osoby z komornikiem nie mają szans na kredyt. Rzeczywistość weryfikuje jednak to stwierdzenie dowodząc, że większość instytucji finansowych zwraca uwagę przede wszystkim na aktualną sytuację finansową danej osoby oraz jej zdolność kredytową. Należy jednak pamiętać, by nie ukrywać faktu, iż dana osoba posiada egzekucję komorniczą, fakt ten niekorzystnie wpływa na ocenę możliwości potencjalnego kredytobiorcy. Większość banków udziela stosunkowo niskich kredytów osobom z komornikiem, aczkolwiek regularna spłata rat uwiarygodnia daną osobę, dzięki czemu zwiększają się jej szanse na wyższy kredyt w przyszłości.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *