Monthly Archive:: lipiec 2015

Czy można otrzymać pożyczkę mimo egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza oznacza, że dana osoba usilnie unikała regulowania należności, efektem czego było skierowanie sprawy do sądu i na drogę egzekucji komorniczej. W praktyce oznacza to, że komornik regularnie pobiera określoną kwotę z rachunku bankowego danej osoby lub dokonuje potrąceń z wynagrodzenia bądź świadczenia ...Read More